Hỗ trợ doanh nhân khởi nghiệp

Đánh giá (1) :
Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Lâm Đồng trong thời gian qua đã ban hành nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp và hoạt động trong tỉnh.
 
Giảm thủ tục 
 
Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư Lâm Đồng, trước đây, tỉnh có 204 thủ tục trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, đến nay đã rút xuống chỉ còn 84 thủ tục, trong đó đăng ký kinh doanh còn 27 thủ tục, liên hiệp hợp tác xã còn 19 thủ tục, đầu tư ngoài ngân sách còn 6 thủ tục, hỗ trợ phi chính phủ (NGO) còn 4 thủ tục. Đồng thời, trong 27 thủ tục đăng ký doanh nghiệp (DN) trên, đến nay, Lâm Đồng cũng rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 3 ngày xuống còn 2 ngày cho 5 thủ tục; tiếp tục trong quý 3 sắp đến tỉnh sẽ thí điểm việc rút ngắn thời gian một số thủ tục đăng ký DN còn lại để đến đầu năm 2018 sẽ chính thức thực hiện.
 
Theo yêu cầu của tỉnh, đến nay, Sở KH - ĐT đã công khai hóa tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Và chiếu theo quy định hiện hành, để đăng ký kinh doanh phải mất 3 ngày làm việc nhưng trong thời gian qua, Sở KH - ĐT giải quyết chỉ mất bình quân khoảng 2,5 ngày làm việc. Bên cạnh đó kiên quyết không để hồ sơ đăng ký mới, đăng ký thay đổi bị trễ hạn với lý do chủ quan. Đặc biệt, trường hợp hồ sơ đăng ký kinh doanh mới có đủ giấy tờ theo quy định sẽ được giải quyết ngay trong ngày.
 
Trong lĩnh vực đầu tư, theo quy định phải mất 32 ngày làm việc đối với các dự án mới được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, tuy nhiên, đến nay, tỉnh chỉ giải quyết khoảng 31 ngày, rút ngắn được 1 ngày. Với các dự án điều chỉnh đầu tư, theo quy định nếu có chủ trương của UBND tỉnh phải mất 26 ngày làm việc nhưng thực tế tỉnh đã giải quyết chỉ khoảng 25 ngày. Ngoài ra một số hồ sơ điều chỉnh dự án không điều chỉnh chủ trương đầu tư, theo quy định bình quân 15 ngày làm việc nhưng thực tế giải quyết chỉ khoảng 10 ngày. 
 
 Trong năm 2016, Sở KH - ĐT đã tiếp nhận và giải quyết tổng cộng 4.382 lượt hồ sơ, trong đó đúng hạn và sớm hơn quy định 4.324 hồ sơ, chiếm tỷ lệ gần 98,7%.
 
Nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nên những năm gần đây, Lâm Đồng đã thu hút được đông đảo cộng đồng doanh nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư khởi nghiệp, trong đó có nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Theo Sở KH - ĐT, đến nay, toàn tỉnh có khoảng 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động; trong năm 2016 đã có trên 900 doanh nghiệp thành lập mới và chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017 đã có thêm gần 300 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 1.250 tỷ đồng.
 
Phát triển DN, chiến lược lâu dài  
 
Lâm Đồng khẳng định phát triển DN là chiến lược lâu dài và nhất quán, và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển KT - XH của tỉnh từ đây đến 2020.  Qua đó, Lâm Đồng cam kết tạo môi trường thuận lợi về pháp luật, các cơ chế chính sách cho DN thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh nhằm huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. 
 
Cụ thể, Lâm Đồng trong thời gian đến đặt ra mục tiêu tăng bình quân 15% số DN đăng ký mới hằng năm; phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 9.000 DN hoạt động, trong đó có khoảng 10% DN có quy mô vừa và lớn, có năng lực cạnh tranh và đóng vai trò đầu tàu trong nền kinh tế Lâm Đồng. 
 
Tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu của DN chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; đầu tư của khu vực DN chiếm 35-40% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; khu vực DN đóng góp khoảng 60% GRDP trong năm 2020 và tăng đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm từ 20 - 30%; các DN giải quyết việc làm cho 20-25 nghìn lao động/năm.
 
Nhiều giải pháp được tỉnh đưa ra, trọng tâm vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho DN; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của DN; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp; giảm chi phí kinh doanh cho DN; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ doanh nhân…
 
Trong CCHC Lâm Đồng thời gian đến cam kết tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định nhằm đơn giản hóa và giảm bớt các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục liên quan; rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh với một số thủ tục còn lại xuống 2 ngày; thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp dưới 33 ngày; thời gian để hoàn thành thủ tục nộp thuế 110 giờ/năm và bảo hiểm xã hội 45 giờ/năm; thời gian xin cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan dưới 70 ngày, thời gian đăng ký quyền đăng ký sở hữu, sử dụng tài sản dưới 10 ngày.
 
Với các thủ tục về thuế, Lâm Đồng cũng đưa ra chỉ tiêu tỷ lệ DN kê khai nộp thuế điện tử đạt trên 95%; xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế theo đúng thời gian quy định; đạt mức ASEAN 4 về CCHC thuế đối với 3 nhóm chỉ tiêu mới gồm kiểm tra trước hoàn thuế, thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.
 
Tỉnh cũng đưa ra phương án giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu xuống còn dưới 10 ngày và thời gian nhập khẩu xuống còn dưới 12 ngày. Và một điều quan trọng, Lâm Đồng sẽ thực hiện giảm ít nhất 20% tất cả các TTHC công bắt đầu từ năm 2017 này.
 
Báo Lâm Đồng
doanh ba doanh nghiep
Tăng phần mềm Misa
Multimedia
...
Quảng cáo
    Biệt thự Moc Lan

Trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

Bản quyền thuộc về: TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0633 832 964 - Fax: 0633 811 656

Biên tập và quản trị nội dung: Phòng Thông Tin - TIPC Lâm Đồng.
Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633 832 964 - Fax: 0633 811 656

Email: trungtamxuctien@gmail.com