Cập nhật: 03/11/2017

Khảo sát ý kiến doanh nghiệp phục vụ hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp lần II năm 2017.

Đánh giá (1) :
Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp năm 2017, nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắt của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tổ chức khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp thông qua phiếu khảo sát để phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp lần II năm 2017.

Đề nghị quý doanh nghiệp bỏ chút thời gian và điền đầy đủ thông tin trên phiếu khảo sát và gửi về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng hoặc hộp thư điện tử: xtdautu@gmail.com.

Thời gian gửi phiếu khảo sát về Trung tâm: Chậm nhất đến ngày 14/11/2017.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Điện thoại: 0263. 3533167.

Phiếu khảo sát được gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp qua đường bưu điện và địa chỉ Email của doanh nghiệp đồng thời đăng tải trên website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tại địa chỉ: www.dalat-info.vn.

Khảo sát này chỉ sử dụng vào việc thu thập thông tin nhằm kịp thời để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và được lưu trữ tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Nội dung phiếu khảo sát download tại đây
Tăng phần mềm Misa
Multimedia
...
Quảng cáo
    Biệt thự Moc Lan

Trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

Bản quyền thuộc về: TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 02633 832 964 - Fax: 02633 811 656

Biên tập và quản trị nội dung: Phòng Thông Tin - TIPC Lâm Đồng.
Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633 510 558 - Fax: 02633 811 656

Email: dalatinfo.vn@gmail.com