Cập nhật: 10/05/2018

Khảo sát ý kiến doanh nghiệp phục vụ hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2018.

Đánh giá (1) :
Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp năm 2018, nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
 Kính gửi: Doanh nghiệp, Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp năm 2018, nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tổ chức khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua phiếu khảo sát để phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tổng hợp làm cơ sở trình UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2018.

Vì sự phát triển của doanh nghiệp đề nghị quý doanh nghiệp bỏ chút thời gian và điền đầy đủ thông tin trên phiếu khảo sát và gửi về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng hoặc hộp thư điện tử: xtdautu@gmail.com.

Thời gian gửi phiếu khảo sát về Trung tâm: Chậm nhất đến ngày 25/5/2018. 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Điện thoại: 0263. 3533167.

Phiếu khảo sát ( đính kèm ) được gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp qua đường bưu điện và địa chỉ Email của doanh nghiệp đồng thời đăng tải trên website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tại địa chỉ: www.dalat-info.vn.

Phiếu khảo sát này chỉ sử dụng vào việc thu thập thông tin nhằm kịp thời để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và được lưu trữ tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung công văn xem tại đây

Trân trọng kính chào./.
Tăng phần mềm Misa
Multimedia
...
Quảng cáo
    Biệt thự Moc Lan

Trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

Bản quyền thuộc về: TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 02633 832 964 - Fax: 02633 811 656

Biên tập và quản trị nội dung: Phòng Thông Tin - TIPC Lâm Đồng.
Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633 510 558 - Fax: 02633 811 656

Email: dalatinfo.vn@gmail.com