Góp vốn vào quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng

Đánh giá (1) :
Trên tinh thần tương trợ, chung sức vượt qua những khó khăn vì mục tiêu hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và lợi ích của các bên tham gia bảo lãnh tín dụng. UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức tín dụng,cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh tham gia góp vốn vào quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng....
doanh ba doanh nghiep
Tăng phần mềm Misa
Multimedia
...
Quảng cáo
    Biệt thự Moc Lan

Trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

Bản quyền thuộc về: TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 02633 832 964 - Fax: 02633 811 656

Biên tập và quản trị nội dung: Phòng Thông Tin - TIPC Lâm Đồng.
Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633 510 558 - Fax: 02633 811 656

Email: dalatinfo.vn@gmail.com