BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)


Email: trungtamxuctien@gmail.com Điện thoại:02633832964Fax:02633 811 656
Địa chỉ: TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG), 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng


Tiêu đề: (*)
Người gửi: (*)
Địa chỉ: (*)
Email: (*)
Số điện thoại:
Mã xác thực:
Nhập mã xác thực:
Nội dung: (*) Không được để trống.
Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật ở mức cao nhất.

Trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

Bản quyền thuộc về: TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 02633 832 964 - Fax: 02633 811 656

Biên tập và quản trị nội dung: Phòng Thông Tin - TIPC Lâm Đồng.
Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633 510 558 - Fax: 02633 811 656

Email: trungtamxuctien@gmail.com