Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Đánh giá (1) :
Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 6253/UBND- TH2 về việc phát động góp vốn để thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng, đây là một việc làm cần thiết, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng được thành lập với nguồn vốn hỗ trợ ban đầu từ ngân sách tỉnh là 01 tỷ đồng (Một tỷ đồng) và kêu gọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư... tham gia góp vốn cho quỹ, để cho vay hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư trực tiếp vào dự án khởi nghiệp, giúp thanh niên, sinh viên và người nghèo có đề tài sáng kiến và ý tưởng khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp. Đây cũng là một hình thức giảm nghèo bền vững tại tỉnh Lâm Động.

Nội dung văn bản số 6253/UBND-TH2 xem tại đây
Quảng cáo

Trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

Bản quyền thuộc về: TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0633 832 964 - Fax: 0633 811 656

Biên tập và quản trị nội dung: Phòng Thông Tin - TIPC Lâm Đồng.
Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633 832 964 - Fax: 0633 811 656

Email: trungtamxuctien@gmail.com